Organik Tarım Uygulamaları

Organik Tarım Uygulamaları

Proje Amacı: “İzmir ili ve ilçelerinde ve bağlı köylerde organik tarımı yaygınlaştırma projesi” kapsamında talep gelen bölgelere ve üreticilere teorik eğitimler verilerek, arazi koşullarında da teknik danışmanlık hizmeti vermek amaçlanarak organik tarımı yaygınlaştırmak amaçlanmıştır. İzmir ili ve ilçelerinde istihdam olanakları ve gelir getirici faaliyetlerin, bölge ve İzmir’in sosyal kalkınmasına ivme getirecek şekilde geliştirilmesine; bu çerçevede, bölgenin başlıca gelir kaynağı olan tarımda, organik üretimin yaygınlaştırılmasına ve kırsal nüfusun organik tarıma geçişinin teşvik edilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda; hedef grupta bilinç ve istek oluşturulması, mesleki bilgi/becerilerinin arttırılması, örnek uygulamaların oluşturulması, organik tarım üreticilerinin pazarlama imkânlarının oluşturulması amacına yöneliktir. Proje Bölgesi: Yarımada başta olmak üzere Bakırçay, Gediz Havzasını kapsayan Foça, Aliağa, Menemen ilçeleri

www.mersindugun.com - eskisehir escort