HAKKIMIZDA

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2014 yılında Yeni Büyükşehir Yasasının çıkmasından sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarımsal Hizmetler Dairesi kurularak tarım ve hayvancılık alanında yapılacak destekler İzmir Büyükşehir Belediyesinin görev alanı içerisine girmiştir. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, ülkemizin tarımsal üretimi ve ticareti açısından önemli bir il olan İzmir’in kırsal alanlarında sağlıklı, çevreye dost, sürdürülebilir tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınmanın arttırılması için mevcut üretim sistemlerinin iyileştirilmesi, yeni ürün ve üretim sistemlerinin yaygınlaştırılması, tarımda istihdam alanları yaratarak kırsal alanda yaşayan genç nüfusun arttırılması, mevcut üretici kooperatiflerinin desteklenmesi / aktifleştirilmesi, bu bölgelerde üretilen güvenli/sağlıklı ürünlerin başta İzmir halkı olmak üzere tüketiciye ulaştırılması için bir dizi proje hazırlanmış ve hayata geçirmiştir.

Bu uygulamalarla kırsalda küçük ölçekli üreticilerin/ aile işletmelerinin desteklenerek ''insanların yerelde, yerlerinde kalkındırılması'' hedeflenmiştir. Gerçekleşen sonuçlar ve sahada değer bulan uygulamalar ''Kırsal Kalkınmada İzmir Modeli'' ile ülkemize örnek olmuştur.


İzmir Büyükşehir Belediyesi kırsala yönelik çalışmalarını; 2004 yılında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun yürürlüğe girmesi ile 21 ilçe, 166 köyde yürütürken, 12 Kasım 2012 de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile 1.201.477 ha’lık alanda yer alan 30 ilçe ve 620 köy ve belde merkezli mahalleye ulaşmıştır.
           
Hazırlanan ve uygulanan projelerin; gelir getiren, istihdamı arttıran, ürün çeşitliliğini gelişten, üretim faaliyetlerini yaygınlaştıran, ürün kalitesini arttıran, pazarlama olanakları sağlayan, üretici kooperatiflerini destekleyen, üretim maliyetlerini düşüren ve kırsaldan kentte göçü engellemeye yönelik projeler olmasına özen gösterilmektedir.