HABERLER

Ege Ekonomik Forum - 2019


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla düzenlenen Ege Ekonomik Forum, iş ve ekonomi dünyasının önemli paydaşlarını üçüncü kez İzmir’de bir araya getirdi..
İzmir ve Ege’nin ekonomik potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesinin yolunu açacak görüş ve önerilerin gündeme getirildiği, uygulamaya dönüşebilecek ekonomik, sosyal, uluslararası politikaların tartışıldığı Ege Ekonomik Forum’un açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Mustafa Özuslu; dünyanın farklı yerlerindeki yatırımcıları kente çekmeyi hedeflediklerini, kalkınmayı yerelin gücüyle gerçekleştirmek için kooperatifçiliği özendirdiklerini ve üreticiyi desteklediklerini söyledi.
Ekonomiye dair vizyonu ve kapsamlı bir stratejisi olmayan bir yönetimin yapmayı hedeflediği tüm çalışmaların sadece kağıt üstünde kalacağını söyleyen Özuslu, yapılacak çalışmaları şöyle sıraladı: “Ekonomik zorluklara dirençli bir kent yaratma hedefi ve ülkemizin diğer şehirlerine de örnek olmasını amaçlayan kapsamlı bir ekonomi stratejisi benimsedik. İzmir’in canlı, yaşayan bir ekonomiye sahip olmasını sağlamayı ve bunun için dünyanın farklı yerlerindeki yatırımcıları İzmir’e çekmeyi hedefliyoruz. Teknolojide, sanayide ve diğer sektörlerde yenilikçi fikirlerin, yenilikçi düşüncelerin üretildiği bir şehir iklimi hayal ediyoruz. Tarım bu noktada çok önemli. Topraklarımızla birlikte geleceğimizi elimizden alan gıda tekellerine karşı yerli tohumları yeniden üretip geleceğe aktarıyoruz. Bu doğrultuda üreticinin alın terini alabildiği, tüketicinin de sağlıklı ve ucuz gıdaya eriştiği üretici pazarlarını hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz hafta, insanın yerleşik yaşama geçmesini sağlayan, Anadolu’da on bin yıllık bir tarihe sahip, stratejik ürümüz buğdayın, bu coğrafyaya özgü en değerli türlerinden biri olan Karakılçık buğdayını, İzmir’in bereketli ovalarıyla yeniden buluşturduk. Her alanda kooperatifçiliği özendiriyor, alım garantisiyle, çiftçimizin ve üreticimizin üretmesini teşvik ediyor, kalkınmanın üreterek ve yerelin gücü ile gerçekleşeceğine inanıyoruz.”
Çin Halk Cumhuriyeti’nin “Bir Kuşak Bir Yol” adıyla açıkladığı Yeni İpekyolu’nun Batı’ya açılan kapısının İzmir olması için çalıştıklarını kaydeden Özuslu, “88. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda, partner ülkemiz Çin ile ikili görüşmelerimizde bu girişimlerde bulunduk. Amacımız ticaret ve ekonomi haricinde, farklı dil ve kültürleri de kıtadan kıtaya taşıyarak insandan insana güçlü bağlar kuran İpek Yolu’nun İzmir’den geçerek, İzmir’in tarihsel kimliği üzerinden inşa ettiğimiz stratejimizi beslemesi ve şehrimize bir değer katması” dedi.