PROJELER

 
İyi Tarım Uygulamaları

Proje Amacı: Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla; sağlıklı, çevreye dost, sürdürülebilir tarımsal üretimin ve hayvancılığın yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınmanın arttırılması için mevcut üretim sistemlerinin iyileştirilmesi, yeni ürün ve üretim sistemlerinin yaygınlaştırılması, tarımda istihdam alanları yaratarak kırsal alanda yaşayan genç nüfusun kentlere göçünün önlenmesi, üretici kooperatiflerinin desteklenmesi, kooperatifler arasında işbirliğinin sağlanması, üretici birlik ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kırsalda üretilen ürünlerin başta İzmir halkı olmak üzere tüketiciye ulaştırılması için “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi” kapsamında, İzmir kırsalındaki ilçelerde iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Proje Bölgesi: Dikili, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk