LABORATUVAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Toprak ve Yaprak Analiz Laboratuvarı Türkiye’nin belediye öz kaynakları ile faaliyete geçen ilk ve tek laboratuvarı olma özelliğine sahiptir.

Buca’daki Büyükşehir Belediyesi Fidanlığı içinde yer alan laboratuvarda; toprakta bünye tayini, toprak reaksiyonu değeri (pH), kireç oranları ve organik madde miktarı ile birlikte azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum başta olmak üzere birçok elementin miktarları belirlenmektedir. Analiz işlemleri sonrasında toprağın yapısı ortaya çıkarılarak üreticinin doğru zamanda doğru gübreleme yapılması sağlanabildiği gibi; aşırı ve yanlış gübre uygulamasının önüne geçilerek toprak ve su kaynakları korunmakta, üreticilerimiz doğru yönlendirilebilmektedir.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt belgesi veya Ziraat Odaları tarafından düzenlenen Çiftçi Belgesi ile başvuran üreticiler toprak örneklerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Toprak ve Yaprak Analiz Laboratuvarı’nda analiz ettirerek, nitelikli ve güvenilir tarımsal üretim konusunda çok önemli olan bilimsel desteği alabileceklerdir.