İŞBİRLİKLERİ

İzmir Kalkınma Ajansı’ndan proje desteği almak isteyen tarımsal kalkınma kooperatiflerine destek sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi; söz konusu kooperatiflere, işleme ve depolama imkânlarını artırmaları için hem  proje desteği ve hem de yüzde 10’luk özkaynak desteği sağlamıştır. 
 
Tarım arazileri Beydağ Baraj Gölü alanında kalan üreticilere, yeni iş alanları yaratmayı amaçladık. Yeni oluşan balıkçılık sektörünün desteklenmesi için Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi ile işbirliği yaptık. Balıkçı teknesi ve motoru, ağ malzemeleri, soğutma konteynırı ve yaprak buz makinesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce sağlanması için “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile S. S. Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi Arasında Tarımsal Kalkınma Amaçlı Destekleme İş ve İşlemlerine İlişkin Protokol” hazırladık.
2011 yılında kurulan Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi, Küçük Menderes Nehri üzerindeki barajı, 2014 yılında kiraladı. 2015 yılı av sezonunda ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile avlanmaya ve üretime başladı. İmzalanan protokol doğrultusunda belediyemiz 2 balıkçı teknesi, ağ, soğuk hava deposu, yaprak buz makinesi satın alarak kooperatife teslim etti. Üreticiler, eskiden ekip biçtikleri araziler üzerinde şimdi balıkçılık yapmaktadır.


 
S.S.Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yürütülen, finansmanı İzmir Kalkınma Ajansı ve eş finansmanı Belediyemiz tarafından sağlanan, Seferihisar Kaymakamlığı ve Seferihisar Belediyesi proje ortaklığıyla "Seferihisar Yerel Üzümü Pekmez Üretimi ile Katma Değerinin Arttırılması Satış Pazarlama Olanaklarının Geliştirilmesi" Projesi hayata geçirilmiştir. 
Yarımada Bölgesinde bulunan Seferihisar ilçesinin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel varlıkları korunarak ekonomik ve sosyal kalkınmasının hızlandırılması kapsamında en önemli tarım ürünlerinden olan üzümün işlenerek pekmez üretimi ile katma değerinin arttırılması satış pazarlama olanaklarının geliştirilmesi amacıyla S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde var olan kaynaklara ek olarak üretim, dolum, paketmeleme sistemi kurularak pekmez üretim tesisi deneme üretiminin ardından 3 ton/gün kapasiteyle seri üretime geçmiştir. ISO 9001 ve ISO 22000 HACCP Belgesi bulunan tesiste üretilen ve satışı yapılan pekmezin Asmadan marka tescili de alınmıştır. Tesiste 6 kişiye istihdam olanağı yaratılmasının yanında üzümün katma değeri arttırılarak yerel üretici desteklenmiştir. Dolayısıyla yerel çiftçinin kazancının ve istihdamının devamı da sağlanmıştır. Ayrıca tesisin üretim hacminin arttırılması, tesiste alternatif ürünlerin de üretim deneme süreci devam etmektedir. Böylece hem tesisteki istihdamın arttırılması hem de farklı üreticilerin desteklenmesi planlanmaktadır. 
 
"Yarımada Çiçek Açıyor" projesinin genel amacı; başta Bademler olmak üzere Urla ve Yarımada bölgesinde mevsimlik ve kesme çiçek ile çalı grubu üretim kapasite ve verilmliliğinin arttırılarak tüm Yarımada bölgesinde üretimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulmasıdır. Projenin özel amaçları; mevsimlik ve kesme çiçek ile çalı grubu üretim ve işleme sürecinin modernize edilerek üretim kapasitesi ve verimliliğinin arttırılması, kooperatifin teknik kapasitesinin arttırılması, Kooperatifin kurumsallaşma ve pazarlamaya dönük olarak kurumsal kapasitesinin arttırılması, mevsimlik ve kesme çiçek ile çalı grubu üretiminin ve kooperatife katılımın özendirilmesidir. 
Projemiz ile sağlanan somut ve soyut faydalar aşağıdaki gibidir; 
-Fide üretim ve işleme sürecinde üretim kapasitesini ve verimliliği arttıracak gerekli makineler alınmıştır.
-Kooperatif yönetim ve idari kadrosuna yönelik eğitimler verilmiş, sözkonusu eğitimler kapsamında sistem kurulması yapılmıştır.
-Üretim bandı oluşturulması için gerekli olan (Toprak Kırma Makinesi,Toprak Karıştırma Makinesi,Viyol Doldurma Makinesi,Fide Dikim Makinesi ve Motorlu Motorsuz Yürüyen Bant Sistemi)alındı.İşgücü ve zamandan tasarruf sağlanmış, fide işleme sürecinde oluşabilecek kayıplar minimuma indirilmiştir. Toplam üretim değeri TL bazında %104 artış gösterdi.
-TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Dış Ticaret eğitimi alındı.Eğitimler kapsamında bilgi ve bilinç düzeyi arttırıldı. 
-Kalite Yönetim Sistemleri ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulumu yapıldı.Gerekli dökümantasyonlar oluşturulup belgeler alındı.
-Proje kapsamında kurulan entegre sistem sayesinde bölgedeki üreticilerde olumlu yansımalar yaşanması     
-Fide işleme sürecinde hem zamandan tasarruf hemde işgücü kaybının yaşanmaması bölgedeki üreticilerde bir cazibe yaratmakta yetiştirilen üründeki kalite ve verimin artması yeni Pazar paylarının bulunması noktasında üretime ve kooperatife katılımı özendirmektedir.

 
Tarım alanında üreticilere katkıda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kooperatiflere, sütün sağlıklı koşullarda depolanması ve nakliyesi için de destek veriyor. 27 tarımsal kalkınma kooperatifi ile imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında süt soğutma ve nakil tankı dağıtan Büyükşehir Belediyesi, böylece hem sütün ekonomik değerinin korunmasını hem de 'soğuk zincir' içerisinde köyden kente daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda ulaştırılmasını sağlıyor. Aliağa, Bayındır, Bergama, Foça, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde faaliyet gösteren tarımsal kalkınma kooperatiflerine hibe edilen tanklar sayesinde İzmir, Türkiye'de sütün 'en sağlıklı koşullarda korunup taşındığı kent' olarak da öne çıkıyor.

 
İBB, Urla Belediyesi ve Kuşçular Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığında İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle kooperatif bünyesinde 200 ton kapasiteli çok amaçlı soğuk hava deposu tesisi kurulmuştur. Projenin % 10’luk eş-finansman dilimi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmıştır. Proje başta kesme çiçekçilik olmak üzere tarımsal faaliyetlere katma değer katılması adına önem taşımaktadır. Proje sayesinde kooperatif ortakları için ortak teknoloji kullanımı, gıda güvenliği, iyi tarım uygulamaları konularında hizmetler sağlanmaktadır.