PROJELER

 
Üretim ve Paketleme Desteklerimiz

Proje Amacı: İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, bal ve diğer arı ürünlerinin pazar ağının iyileştirilmesi, balın işlenip paketlenmesi ile daha yüksek gelir sağlanmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi kapsamında Bergama İlçesi Kıranlı Köyünde kurulu, Bal İşleme ve Paketleme tesisi rehabilite edilerek yeniden işletmeye alınmış, faaliyete geçirilmiştir.

Proje Bölgesi: Bergama ilçesi Kıranlı Köyü