PROJELER

 
Üretim ve Paketleme Desteklerimiz

Proje Amacı: Kentte arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, bal ve diğer arı ürünlerinin pazar ağının iyileştirilmesi, balın işlenip paketlenmesi ile daha yüksek gelir sağlanmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi kapsamında Bergama İlçesi Kıranlı Köyünde kurulu Bal İşleme ve Paketleme tesisi rehabilite edilerek yeniden işletmeye alınmış, Kemalpaşa Dereköy’de 500 kg/gün kapasiteli Bal İşleme ve Paketleme tesisi kurulmuştur. Seferihisar Gödence Köyünde kurulu Kontinü Sistem Zeytinyağı tesisinin revizyonu ile 3 fazlı mevcut sistemin 2 faza dönüştürülmüş, ileri teknoloji ile zeytinyağı kalitesi yükseltilmiş, operasyonel maliyetler (su ve elektrik tüketimi, işçilik) azaltılmış, çevresel kirliliğin minimizasyonu ve kapasitenin artırılması sağlanmıştır.

Proje Bölgesi: Bergama Kıranlı Köyü, Kemalpaşa Dereköy, Seferihisar Gödence Köyü