İŞBİRLİKLERİ

Ziraat Odaları ve Yapılan İşbirlikleri 
 

İzmir İli kırsalında çiftçilerin üretim imkanlarını arttırmak ve teknolojik ekipmanlarla üretimlerine değer katmak hedefiyle, özellikle küçük ölçekli çiftçilere destek olmak için ilçe ziraat odaları ile işbirliğinde yürütülen bu çalışmayla, temin imkanı olmayan ya da yüksek fiyatlarla makine kiralayarak üretim yapmaya çalışan özellikle küçük ölçekli çiftçilerin ziraat odaları aracılığı ile cüzzi miktarlarda kiralayacakları makineler sayesinde girdilerini azaltarak ve teknolojinin geliştirdiği makineleri kullanma imkanları sağlanarak kırsaldaki üreticiyle yerelden kalkınmaya yönelik önemli bir katkı sağlanması amaçlanmıştır. 
Belediyemiz ile 17 ilçe Ziraat Odası ile imzalanan protokol kapsamında 147 adet traktör ve tarım makinesi Ziraat Odalarına hibe edilmiştir. Bu traktör ve tarım makinelerinin ziraat odaları tarafından çalıştırılması ile başta küçük üreticilerin hemen hemen tüm mekanizasyon ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

 

İzmir ili seçilmiş pilot bölgelerindeki üreticilerin olumsuz meteorolojik koşullar, zararlılar ve sulamaya karşı bilgilendirme ve tedbir önlemleri konusunda uyarılacakları teknolojik sistemlere ihtiyaç vardır. Kurulması planlanan “Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri” ile üreticilerin yerel olarak arazilerine yönelik sıcaklık, hava nemi, yağış miktarı, rüzgâr hızı ve yönü, toprak sıcaklığı, güneşlenme, toprak nemi vb. bilgilere sahip olacakları, yerel'e özgü don ve fırtına uyarısı, iklime ve zararlılara karşı erken uyarılar, ilaçlama ve sulama önerileri alarak üründe verim ve kalitenin artmasının yanı sıra ilaçlama ve sulamada kayıpların önüne geçilmesi için “Tarımsal tahmin ve erken uyarı” sistemi kurulmuştur.
Belediyemiz ile Kemalpaşa, Selçuk, Menemen Ziraat Odası ve Ödemiş Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile imzalanan protokol kapsamında Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri kurulmuştur. Bu sistemlerin çalıştırılması ve bölgedeki üreticilere bilgilendirme mesajları gönderilmesi faaliyetleri sürekli olarak belediyemiz kontrolünde, ziraat odası ve kooperatifler vasıtası ile yapılmaktadır.

 

Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı olanbütün şehir sınırları dahilindeki kırsal alanlarda sağlıklı, çevreye dost, sürdürülebilir tarımsal üretimin ve hayvancılığın yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınmanın arttırılması için mevcut üretim sistemlerinin iyileştirilmesi, yeni ürün ve üretim sistemlerinin yaygınlaştırılması, tarımda istihdam alanları yaratarak kırsal alanda yaşayan genç nüfusun kentlere göçünün önlenmesi, üretici kooperatiflerinin desteklenmesi, kooperatifler arasında işbirliğinin sağlanması, üretici birlik ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kırsalda üretilen ürünlerin başta İzmir halkı olmak üzere tüketiciye ulaştırılması için "Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, İzmir kırsalındaki ilçelerde iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.
Ziraat Odaları ile birlikte Kemalpaşa, Seferihisar ve Dikili'de da kiraz, zeytin, şeftali, erik, armut, üzüm, nektarin ve narenciye üretilen toplam 67.491 dekar alanda iyi tarım uygulamalarımız devam etmektedir. 

 

İzmir ili tarım alanlarında bitkisel üretimde hastalık ve zararlılardan korunma ve mücadele konularında üreticileri destekleme projesi ile yörede çok yoğun zarar veren hastalık ve zararlılara karşı doğru mücadele yönteminin seçilmesi, doğru zamanda doğru uygulamaların yapılarak uygun teknikle korunma ve mücadelenin yapılmasını sağlamak, bu çalışmalar yapılırken ihtiyaç duyulan girdilerin (malzeme, makine, tarımsal ilaç, gübre, tuzak, faydalı böcek vs.) karşılanması ve hem teorik hem de uygulama anlamında üreticilerin desteklenmesi bu projenin kapsamındadır. 
Belediyemiz ilimiz tarım alanlarında bitkisel üretimde hastalık ve zararlılardan korunma ve mücadele konularında üreticilere destek olmak için İzmir'in en önemli tarım ürünlerinden olan zeytinde halkalı leke mücadelesine başlamıştır. Bu hastalık ile mücadelede doğru mücadele yönteminin seçilmesi, doğru zamanda doğru uygulamaların yapılarak, uygun tekniklerle koruma ve mücadelenin yapılması sağlanarak, zararlı ve hastalıklarla mücadele konusunda önderlik edilmektedir. Bu kapsamda uygulamanın etkin ve verimli olması için uygun olan kapalı havza niteliğindeki Selçuk ilçesi Barutçu Köyü ve Menderes ilçesi Gölova köyü pilot bölge seçilmiştir.