İŞBİRLİKLERİ

 

Türkiye’de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı sözleşmeli üretim modeli ile hem kooperatif üyesi üreticiler hem tüm İzmirliler hem de doğa kazançlı çıkıyor. Kooperatiflere verdiğimiz teknik ve fiziki desteklerle üye üreticilerin daha da güçlenmesini sağlıyoruz. Kooperatiflere, ürünlerini satın alma garantisi veriyor; üreticilerimizi destekliyoruz. Emeklerinin karşılıksız kalmayacağını bilerek üretim yapan üreticilerimizin refah seviyesi ve ürün kalitesi yükseliyor, kent ekonomisi güçleniyor. Her ilçemizde belli bir ürün grubunu öne çıkarıyoruz. 2007’den bu yana meyve fidanı,süs bitkisi, mevsimlik çiçek, zeytinyağı, süt, yoğurt, peynir, bal ve patates ihtiyaçlarımızı tarımsal kalkınma kooperatiflerin ve üretici birliklerinden yaptığımız sözleşmeli alımlarla sağlıyoruz. Gıda ürünleri, aşevimizde ve yardım paketleri aracılığıyla kentliye ulaşıyor, kooperatiflerimizden aldığımız çiçekler İzmir’i süslüyor. Ayrıca üreticilerimize dağıttığımız meyve fidanı, küçükbaş hayvan, arı ve arıcılık malzemelerini de yine yerel kooperatif ve birliklerden alıyoruz. 
 

Ülkemiz ve ilimiz genelinde olduğu gibi İzmir ili ve ilçelerinde de süt ve süt ürünleri pazarlamasının arz tarafında; küçük aile işletmeleri, süt toplama merkezleri (kooperatiflere, mandıra veya fabrikalara ait), birlikler ve özel sektör (fabrika, mandıra) yer almaktadır. Üreticinin sütünün soğuk zincire dahil olması ve modern işleme tesislerine taşınması için süt soğutma tankları gereklidir. Bu sütün hijyen koşullarında ve ilgili Yönetmelik doğrultusunda nakli ve muhafazası için gerekli olan sabit ve mobil tanklar hakkında kooperatifin piyasa araştırması sonucunda ihtiyaç duyduğu süt soğutma tanklarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizin en önemli süt üreticisi ilinde, bu alanda çalışan kooperatifleri sabit süt soğutma ve nakil tankları alımlarıyla destekliyoruz. Bugüne kadar 22 üretici kooperatifi ile işbirliği protokolü imzaladık. Bergama’nın Seklik, Örenli; Foça’nın Gerenköy; Kiraz’ın Aydoğdu, Emenler, İğdeli, Haliller, Karaman, Yenişehir, Karaburç, Çömlekçi, Yeniköy ve Saçlı; Ödemiş’in Çaylı, Ovakent ve Üzümlü kooperatiflerine 134 ton kapasiteli 24 adet sabit süt soğutma tankı ve 1 adet 15 ton kapasiteli nakil tankı kuruldu. Bergama, Ödemiş ve Kiraz’da 7 kooperatifte toplam 40 ton kapasiteli 7 adet sabit süt soğutma tankı kurma çalışmalarımız ise devam ediyor. 6 kooperatifin müracaatları da değerlendirme aşamasında. Ürününün değer bulmasını sağlamayı, üreticilerin imkânını artırmayı, soğuk zincir sayesinde tüketiciye güvenli gıdanın ulaştırılmasını amaçlayan desteklerimiz sürmektedir.
 

İlgili mevzuatlar kapsamında zeytinyağı üretimin ve kalitesinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla Belediyemiz hizmet alanı olan bütün şehir sınırları dahilinde, kırsal alanlarında sağlıklı, çevreye dost, sürdürülebilir tarımsal üretimin ve hayvancılığın yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınmanın arttırılması için mevcut üretim sistemlerinin iyileştirilmesi, yeni ürün ve üretim sistemlerinin yaygınlaştırılması, tarımda istihdam alanları yaratarak kırsal alanda yaşayan genç nüfusun kentlere göçünün önlenmesi, mevcut üretici birlik ve kooperatiflerinin aktif hale getirilmesi, kooperatifler arasında işbirliğinin sağlanması, birlik ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kırsalda üretilen ürünlerin başta İzmir halkı olmak üzere tüketiciye ulaştırılması için  “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi'' kapsamında İzmir kırsalındaki ilçelerde Zeytinyağı üretimini ve kalitesini arttırmak amacıyla, kooperatifleri desteklemek ve zeytinyağı üretimini yaygınlaştırmak ve kalitesini arttırmaktır amacıyla Belediyemiz ile İzmir İli Seferihisar İlçesi Gödence Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği yapılarak, Seferihisar İlçesi Gödence Köyü Kalkınma Kooperatifinde daha önce kurulan Kontinü Sistem Zeytinyağı tesisinin revizyonu ile 3 fazlı mevcut sistemin 2 faza dönüştürülerek yüklenici firma tarafından devreye alınması, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde Kırsal Kalkınma kapsamında Zeytinyağındaki kalitenin arttırılması, operasyonel maliyetlerin (su tüketimi, elektrik tüketimi, işçilik) azaltılması, çevresel kirliliğin minimizasyonu ve kapasitenin arttırılmasına, desteklenmesine yönelik, faaliyette bulunulması ve hizmet verilmesidir. Seferihisar ilçesi Gödence Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile imzalanan protkol kapsamında Kooperatifin zeytinyağı kontinü üretim sistemi 3 fazdan 2 faza yenilenmiştir. Bu kapsamda ürün işleme kapasitesi ve kalitesi artmış, çevreye olan olumsuz etkileride en az seviyeye indirilmiştir. 

 

İlgili mevzuatlar kapsamında arıcılık ve arı ürünlerinin üretimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı olan bütün şehir sınırları dahilinde, kırsal alanlarında sağlıklı, çevreye dost, sürdürülebilir tarımsal üretimin ve hayvancılığın yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınmanın arttırılması için mevcut üretim sistemlerinin iyileştirilmesi, yeni ürün ve üretim sistemlerinin yaygınlaştırılması, tarımda istihdam alanları yaratarak kırsal alanda yaşayan genç nüfusun kentlere göçünün önlenmesi, mevcut üretici birlik ve kooperatiflerinin aktif hale getirilmesi, kooperatifler arasında işbirliğinin sağlanması, birlik ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kırsalda üretilen ürünlerin başta İzmir halkı olmak üzere tüketiciye ulaştırılması için  “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi'' kapsamında İzmir kırsalındaki ilçelerde Arı Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesi Çalışmalarına destek olmak, küçük üreticileri desteklemek ve  arıcılığı yaygınlaştırmak amaçlı Bergama ilçesi Kıranlı mahallesinde atıl konumda olan bal işleme tesisi, Bergama Belediyesi ve İzmir Arı Yetiştiricileri Birliği ile imzaladığımız üçlü iş birliği protokolü doğrultusunda, tesisin revize edilerek arı yetiştiricilerinin ürünlerine katma değer kazandırmak amacıyla bal işleme/paketleme tesisinin faaliyete geçirilmesi için çalışmalar tamamlandı. İzmir Arı Yetiştiricileri Birliği günlük 2 ton bal işleme kapasitesine sahip oldu, tesis ile İzmir kuzey bölgesinde üretilen balların işlenerek/paketlenerek raflara sunulması ve üreticiye ayrı bir katma değer kazandırılması sağlandı.
 

İzmir Büyükşehir Beleediyesi Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile hazırlanan işbirliği protokolü çerçevesinde "Doğal Yaşam Köyü" kurmuştur. Varlık odaklı projelerle yarımadayı kalkındırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi "Yarımada Projesi" kapsamında kurulan "Doğal Yaşam Köyü" ile geleneksel kültürün, tarımın ve üretimin sürdürülebilirliğinin yanında kentliye tüm bunları deneyimleme imkanı sunmaktadır. Bademler köyünde Bademler Kooperatifi içerisinde; sürdürülebilirlik açısından örnek olacak yerleşim yeri oluşturulması, sürdürülebilir tarım eğitimi verilecek bir eğitim merkezi haline getirilmesi ve sürdürülebilirlik kavramının yerleşkeyi ziyaret edecek ve-veya konaklayacak olanlara tanıtılması amacı doğrultusunda mevcut tesislerin ve alt yapının bakım-onarım ve iyileştirilmesi ile ihtiyaçlar doğrultusunda ahşap yeni donatıların (bungalovlar, kafe, toplantı salonu) eklenmiştir. 
 

İzmir İli tarım alanlarında bitkisel üretimde hastalık ve zararlılardan korunma ve mücadele konularında üreticileri destekleme projesi ile yörede çok yoğun zarar veren hastalık ve zararlılara karşı doğru mücadele yönteminin seçilmesi, doğru zamanda doğru uygulamaların yapılarak uygun teknikle korunma ve mücadelenin yapılmasını sağlamak, bu çalışmalar yapılırken ihtiyaç duyulan girdilerin (Tarımsal alet, malzeme, makine, tarımsal ilaç, gübre, tuzak, faydalı böcek vs.) karşılanması ve hem teorik hem de uygulama anlamında üreticilerin desteklenmesi projenin kapsamındadır. Bu kapsamda kırsal kesimde üretim koşullarının iyileştirilmesi kapsamında İzmir ili tarım alanlarında birkisel üretimde hastalık ve zararlılardan korunma ve mücadele konularında üreticilerin desteklenmesi projesi dahilinde kestane dal kanseri ile mücadele çalışması yapılmıştır. Yılanlı ve Üçkonak Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile imzaladığımız iş birliği projesi kapsamında Beydağ, Kiraz, Ödemiş ve Tire ilçelerimize bağlı köylerimizde kestane kanseri ile havza bazlı mücadelemizi sürdürüyor, sağladığımız desteklerle hastalığın yayılmasını önlemeye çalışıyoruz.
 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi ile hazırlanan işbirliği protokolü çerçevesinde "Soğuk hava deposu, yaprak buz makinesi, balıkçı teknesi, ve balık ağları" hibe ederek tarım arazileri baraj havzası içerisinde kalan köylü ve çiftçiye balıkçılık yapma imkanı sağlamış, bölgede alternatif gelir kaynaklarının yaygınlaştırılmasına destek sağlamıştır.