İZMİR MODELİ

TARIMDA İZMİR MODELİ 
 
Bünyesinde Tarım Daire Başkanlığı kurarak Türkiye'de bir ilke imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, “yerelde kalkınma” hedefinin temel taşı olarak gördüğü tarımın desteklenmesi konusunda örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor.  Yerelde kalkınma hedefiyle üreticiye destek olan, köyden kente göçü önleyip istihdam alanı yaratırken ürünlerin iç ve dış pazarlarda yer bulmasına öncülük eden İzmir Büyükşehir Belediyesi "İZMİR MODELİ" ile Türk Tarımına örnek olmaktadır. Ülke genelinde tarım sektörü son on yılda yüzde 2.1 oranında büyürken, İzmir'de ise bu oran yüzde 5.5'tir.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, ülkemizin tarımsal üretimi ve ticareti açısından önemli bir il olan İzmir’in kırsal alanlarında sağlıklı, çevreye dost, sürdürülebilir tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınmanın arttırılması için mevcut üretim sistemlerinin iyileştirilmesi, yeni ürün ve üretim sistemlerinin yaygınlaştırılması, tarımda istihdam alanları yaratarak kırsal alanda yaşayan genç nüfusun arttırılması, mevcut üretici kooperatiflerinin desteklenmesi / aktifleştirilmesi, bu bölgelerde üretilen güvenli/sağlıklı ürünlerin başta İzmir halkı olmak üzere tüketiciye ulaştırılması için bir dizi proje hazırlanmış ve hayata geçirmiştir.
 
Bu uygulamalarla kırsalda küçük ölçekli üreticilerin/ aile işletmelerinin desteklenerek ''insanların yerelde, yerlerinde kalkındırılması'' hedeflenmiştir. Gerçekleşen sonuçlar ve sahada değer bulan uygulamalar ''Kırsal Kalkınmada İzmir Modeli'' ile ülkemize örnek olmuştur.

Bizim ‘yerelde kalkınma’ dediğimiz, bilim insanlarının ‘İzmir Modeli’ diye  taçlandırdığı bir modelle Türkiye’ye ve dünyaya örnek olduk. Hayata geçirdiğimiz model herkes tarafından görüldü; izlendi; değerlendirildi. Aslında tarıma desteklerimiz, İzmir Modeli’nin sadece bir parçası.. İşin içinde kentsel dönüşümden çevreci ulaşıma kadar pek çok önemli konu başlığı var. Biz kararlıyız; her alanda üretimi artırmaya devam edeceğiz. İyi tarım, organik tarım uygulamaları arkasından pazarlama, paketleme, soğuk hava tesisleri ve kooperatiflerimizle el ele yolumuza devam edeceğiz.