BAŞVURU REHBERİ

Küçükbaş Hayvancılığı Destekleme Projesi:

İzmir kırsalındaki ilçelerde Saanen, Kıl ve Maltız Irkı keçi/teke ile Sakız, Kıvırcık, Sönmez ve Tahirova Irkı koyun/koç yetiştiriciliğine yönelik ıslah çalışmalarına destek olmak, küçük üreticileri desteklemek ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında desteklenecek üreticilerde aranacak kriterler aşağıdaki gibidir.


Bal ve Alternatif Ürünlerin Üretiminin Desteklenmesi Projesi:

İzmir ili kırsal alanında bal ve alternatif arı ürünlerinin üretiminin desteklenmesi projesi ile arıcılık yapmak isteyen üreticilerin bal ve diğer arı ürünlerinin üretimi konusunda teşvik edilmesi, arı yetiştiriciliğine ve ıslah çalışmalarına verilecek desteklerle arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, kadın ve genç üreticileri sektöre kazandırıp ek gelir kaynağı sağlayarak ekonomik güçlerini artırıp yerelde kalkınmanın sağlanması amaçlanmaktadır. 

İzmir Bütünşehir sınırları dahilinde “Kırsal Kesimde Arıcılığın Desteklenmesi ve Geliştirilmesi” projesi kapsamında arılı ve arısız kovan, ana arı ve arıcılık malzemeleri konusunda desteklenecek üreticilerde aranacak kriterler aşağıdaki gibidir.


Meyve ve Zeytin Fidanı Desteği Projesi:

İzmir ili ve kırsal alanında çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, boş durumda bulunan tarımsal arazilerin üretime kazandırılmasını sağlamak, erozyonla mücadele etmede ağaçlandırma yapmak, meyveciliğin geliştirilmesine katkıda bulunmak, tarımsal çeşitliliği arttırmak, organik tarımı yaygınlaştırmak, tarımda verimlilik ile rekabet edilebilirliğin arttırılmasını sağlayarak tarım ve hayvancılığın desteklenmesi projesidir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi "Fidanlar bizden, Meyveler sizden" sloganıyla 2009 yılından bu yana İzmir'in tüm ilçelerinde meyve ve zeytin fidanı dağıtımı yaparak, köylü ve çiftçisini desteklemeye devam ediyor. Fidan desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerimiz, yılda iki kez düzenlenecek dağıtım takvimi öncesi;