İŞBİRLİKLERİ

 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, ülkemizin tarımsal üretim ve ticareti açısından önemli bir potansiyele sahip olan İzmir ili kırsal alanlarında sağlıklı, çevreye dost, sürdürülebilir tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınmanın arttırılması için kadın istihdamının sağlanması, mevcut üretim sistemlerinin iyileştirilmesi, yeni ürün ve üretim sistemlerinin yaygınlaştırılması, tarımda istihdam alanları yaratarak kırsal alanda yaşayan genç nüfusun kentlere göçünün önlenmesi, bu bölgelerde üretilen güvenli/ sağlıklı ürünlerin başta İzmir halkı olmak üzere tüketiciye ulaştırılması için bir dizi proje hazırlanmış ve uygulanmaktadır.
Yerel yönetimlerce sağlanan kırsal kalkınmada, kadın istihdamının arı yetiştiriciliği ile sürdürülebilirliğinin, arı yetiştiriciliğinin kırsalda yaşayan kadınların istihdamı ve ekonomik olarak güçlenmeleri için yatırım maliyeti düşük ve katma değeri yüksek ürünlerin elde edilebildiği önemli bir tarımsal faaliyet olduğu düşünülmektedir. 
Ayrıca, İzmir ili kırsalında arıcılığın geliştirilmesi ve özellikle kadın istihdamının arttırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılından beri yürütülen proje ile arıcılık yapmak isteyen üreticilere teorik ve uygulamalı eğitim, arılı kovan, arısız kovan, ana arı ile arıcılık malzemesi desteği verilmesinin yanı sıra yaptırılan “Mobil eğitim aracı” ile öncelikle kırsalda yaşayan kadın üreticilere, üretim aşaması hassasiyet gerektiren ve kadınlar tarafından daha iyi yapılabilirliği tespit edilmiş olan arı sütü üretimi ve ana arı yetiştiriciliği de öğretilmektedir. Eğitim alma fırsatı yakalayamayan ve eşlerinden öğrendikleri kadarı ile arıcılık yapmaya çalışan kadın üreticiler için mobil eğitim aracı oldukça önem taşımaktadır. Bu sayede, üretimde kadın erkek eşitliği ve kadın üreticilerin arıcılık faaliyetlerinde ve arı ürünleri üretiminde aktif olarak yer almaları sağlanmakta, arıcılığın gelişmesi ve tüketicilerin sağlık açısından oldukça önemli olan bal dışındaki arı ürünlerine daha kolay erişimleri de hedeflenmektedir.
Kırsal kesimde özellikle kadın yetiştiricilerin istihdamını ve refahını arttırarak kırsaldan kentlere göçün engellenmesini, üretici açısından ek gelir, tüketici açısından ise sağlıklı ve nitelikli bal ve arı ürünleri üretilmesini sağlayacak olan projenin amaçları doğrultusunda üreticilere önce teorik eğitim ve uygulamalı eğitimler verilmekte sonrasında 4 adet arılı ve 2 adet boş kovan ile arıcılık malzemeleri desteği yapılmaktadır. 
Ege Üniversitesi ile ortak imzalanan protokol ile Arıcılık Eğitimleri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Banu Yücel tarafından sağlanmıştır. 

 
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, ülkemizin tarımsal üretim ve ticareti açısından önemli bir potansiyele sahip olan İzmir ili kırsal alanlarında sağlıklı, çevreye dost, sürdürülebilir tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınmanın arttırılması için kadın istihdamının sağlanması, mevcut üretim sistemlerinin iyileştirilmesi, yeni ürün ve üretim sistemlerinin yaygınlaştırılması, tarımda istihdam alanları yaratarak kırsal alanda yaşayan genç nüfusun kentlere göçünün önlenmesi, bu bölgelerde üretilen güvenli/ sağlıklı ürünlerin başta İzmir halkı olmak üzere tüketiciye ulaştırılması hedeflenmektedir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “yerelde kalkınma” hedefiyle öncülük ettiği strateji; İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) desteğiyle, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğinde hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi stratejinin bölge halkı, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve akademisyenlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesine özen gösterdi.